Det er mange gode løpere i de aldersbestemte klassene. Vår største utfordring er å beholde løperne og foredle råmaterialet.

Jeg tror vi med enkle og nesten kostnadsfrie grep kan kvalitetssikre og forbedre utviklingsarbeidet vesentlig. Her er noen kjappe innspill innenfor de områdene jeg kjenner best:

Motivasjonssamlinger 16 - 18 år
16 års klassen er inne i sin siste sesong med LM, U-landskamper og Viking Race. Dette har vært blant de viktigste motivasjonsfaktorene for løperne. Mange har vunnet mye og opplevd mye. Nå skal de videre på ferden. De må øke treningsdosene og trenger nye gulrøtter, men de fleste vet ikke om annet enn NM og NC og har så vidt hørt snakk om landskamper og et VM som det er svært vanskelig å bli med på. Det samme gjelder for 18 åringene, som skal ta det vanskelige steget opp i seniorklassen.

Derfor tror jeg det er viktig at det i forbundsregi gjennomføres noen motivasjonstiltak for løpere i klassene 16 - 18 år. Disse tiltakene kan være enkle og kostnadsfrie og åpne for alle løpere og ledere/trenere. De bør gjennomføres flere ganger pr. sesong.

Det kan for eksempel være et møte på 30-60 minutter etter lørdagens løp under NM enkeltdistanser for juniorer i Skien om en drøy uke, der en sentral person forteller om veien videre, peker ut nye mål og viser muligheter, får løperne til å se gulrøttene, informerer om landskampprogrammet neste sesong, VM-planer og hvilke planer som foreligger for fremtidige juniorlandslag.

Noe tilsvarende kan gjøres på sommerisen, og på noen utvalgte NC-stevner på Hamar neste år. Og ikke heng deg for mye opp i temaene. Poenget er at Forbundet må være i direkte dialog med utøverne (både formelt og uformelt), og bidra til at løperne blir mer motiverte og bevisste!

Med utøvere mener jeg alle løperne på disse nivåene som trener seriøst, ikke bare de få som er inne på Torino-laget. Forsvinner tiendemann, blir isen tynnere under førstemann!

Ungdomslandskampens rolle og potensiale
Ungdomslandskampen (13 - 16 år) bør i større grad benyttes til å løfte løpernes blikk mot fremtidige mål. Løperne på dette alderstrinnet er under forbundets vinger en gang i året. Da må utbytte optimaliseres. Målsettingen må være at løperne skal komme hjem som mer modne løpere, med bedre holdninger og sterkere motivasjon. Tenk hvis Ådne Søndrål eller Anette Tønsberg var med disse løperne en hel helg, og øste av sine erfaringer og fortalte om sine mange opplevelser!

Leder- og klubbutvikling
Selv om det finnes kurstilbud i samarbeid med andre idretter og ISF, kan samlinger for klubbledere i skøyteklubber være fruktbart. Egne impulssamlinger, der klubbledere får påfyll av kompetanse, anledning til å utveksle erfaringer og ikke minst, får komme på en arena der de kan bygge relasjoner til andre ledere. Jentesamarbeidet som Eldevik og Jeppson har tatt initiativ til er et eksempel (bra initiativ!). Tenk om vi får andre som tar tak i anlegg, inntektsbringende arbeid, PR/informasjon, rekruttering, web-sider, automatinntekter, skøyteskoler osv og lager åpne samlinger. Hvorfor er Fana så gode, Sandefjord så mange og SSK Toten så flinke på arrangement? Og hvordan finansierer Geithus driften? Det er klar at svarene på dette bør deles med andre.

Hamar og Toppidrettssenteret er ypperlige steder for slike samlinger, og det kryr av dyktige mennesker i skøyte-Norge som har noe å bidra med.

Jeg er overbevisst om at viljen til å løfte norsk skøytesport opp og fram er større enn vi aner. Slike samlinger kan organiseres og administreres av prosjektgrupper utenom NSF, stevnearrangører eller andre. Dette gjelder også motivasjonssamlingene for de eldste juniorene, men her må det være forbundets stemme som taler. Høyt og klart og tydelig!

Tilslutt, tenk hva norsk skøytesport ville vært uten www.skoyteforbundet.no. Det er noen fantastisk sider!