Etter at jeg skrev en heller kontroversiell (for enkelte), hadde jeg ventet meg en del reaksjoner. Disse har imidlertid uteblitt. Derfor blir spørsmålet: er debattsidene kun for de som er enige? Skal det ikke være rom for meninger som tar utgangspunkt i andre relasjoner? Dette kan ikke denne saiten være tjent med.