Ørland/Bjugn skøyteklubb går svanger med ideen om å legge en større idrettshall med blant annet innendørs skøyte- og fotballbane. At klubben et godt stykke ut i havgapet er både initiativrik og ambisiøs er ikke nytt. Det spørs likevel om de denne gang ikke har tatt seg vel mye vann eller is over hodet. Med det befolkningsgrunnlag og infrastruktur Fosen har å by på, må alle se at en slik hall må ligge mer sentralt. Både for Midt-Norge som landsdel og skøyteregion kan det ikke være vanskelig å erkjenne at all fornuft peker i retning av mer urbane strøk.

At skøyteklubben har fått ordfører til å tenne på ideen nok til å sette ned en prosjektgruppe er beundringsverdig, og jeg kan ikke annet enn å trekke en drøy parallell til Trondheim og Leangen, hvor kommunen med nød og neppe ser seg råd til å holde banen åpen pga påstått dårlig økonomi. Kanskje er det på høy tid å tenke litt annerledes her i byen, siden de tenker så stort der ute i havgapet?

Dermed er det implisitt sagt; nå er det på tide at ansvarlige innen idrett og politikk i landsdelen slår seg sammen og får til et seriøst prosjekt om et anlegg som tilfredsstiller alle brukerkrav for framtiden, både sportslig og arrangørmessig. Dette må selvfølgelig legges der potensialet for idretten(e) er størst i regionen, og da er det veldig vanskelig å se andre alternativer enn Trondheim eller i umiddelbar nærhet. En kan da ikke seriøst mene at et framtidig regionalt senter for skøytesporten skal legges til et sted med et så dårlig utbygd veinett og lite befolkningsgrunnlag? En kan spørre seg hvilke politiske vurderinger som ligger bak.

Ifølge en tidligere artikkel om dette har skøytepresidenten også tent på ideen. Det får meg til å spørre meg selv om han har sett på kartet over Sør-Trøndelag. Han kan umulig mene at Trøndelag er mye tjent med en ishall hvor det i ”nedslagsfeltet” kun bor et lite titalls tusen, mens skøytesporten i Trondheim sliter med åpningstider og økonomiske bevilgninger? Jeg skjønner at han klapper i hendene over initiativer som gir liv til en hardt prøvet særidrett. Han skal likevel være klar over én ting. Om ikke lenge taes det en politisk beslutning om kunstisbane i Kristiansund. Det kan godt være at de legger en bane i baillby’n. Med en eventuell ishall i Bjugn, er det ikke langt fram til et scenario hvor Leangen som kunstisbane er historie. Med Trondheim kommunes mangel på vilje og forståelse, kan dette være mer realistisk enn hva mange tenker på. I så fall er én ting sikkert; Trondheim som skøyteby og senter for regionens skøytesport, vil være historie.

Problemstillingen må gå litt lengre enn at noen bare ser på dette fra sitt eget, lille ståsted. Hvor idretten er best tjent med en slik hall i regionen; - det burde ikke være grunnlag for verken spørsmål eller problemstilling.