Må bare slutte meg til det Vidar skriver. NRK si behandling av skøytesporten er ynkelig. Det er riktig at hoppsporten fikk full oppbacking, også i en periode da norske utøvere hadde elendige resultater. Er det sikkert at Sigurd Pettersen hadde hoppa på ski i dag, uten hopp på TV? Sånt henger sammen. At VM på skøyter på hjemmebane får karakter av halvhjerta pliktløp av NRK er ikke først og framst tragisk for de som hadde gleda seg til skøytehelg på TV. Aller mest er det tragisk for skøytesporten.