Har med stor interesse fulgt den tildels hefige debatten som raser i media omkring NSFs ledelse, organisering og alle de tilsynelatende personlige motsetninger som eksisterer, og som er ut til å sørge for en effektiv stagnasjon i utviklingen av elitesatsningen i norsk hurtigløp. Som meget interessert «menigmann» ser jeg med undring på hva som i så måte har foregått på dette forum! Ingenting! Finnes det ingen skøyteinteresserte der ute med noen som helst meninger om dette tema, eller sørger redaksjonen effektivt for å sette en stopper for alle meningsytringer som på en eller annen måte går på tvers av hva ledelsen måtte mene?

Til Jan Roger Henriksen som spør «tenk hva norsk skøytesport ville vært uten www.skoyteforbundet.no»! Hva med: et forum for debatt og meningsutveksling om det som rører seg i Norsk Skøytesport?