Hvorfor er det så få rekrutt B-løpere fra Bergen som er med på konkurranser?

Det er meget lange avstander så det må tas fly. B- løperne er så unge at de må ha en foreldre med. Foreldrene må betale flybilletter til seg selv, pluss barn og i tillegg hotellopphold.

Billettene anskaffes naturligvis på billigst mulig måte og de må derfor kjøpes tre uker før avreise. Det er også ønskelig med kun en overnatting for å holde kostnadene nede. Da B- løperne går kun et løp på 2,30 minutter kan de derfor klare seg med én overnatting.

Arrangøren blir i god tid forespurt hvilken dag løpet skal gå. Billetter blir bestilt utifra dette. Det har ved de få gangene Bergen Kunstløpklubb har hatt påmeldte løpere, forekommet at arrangøren har byttet løpsdag en uke før stevnet. Da står foreldrene der med ubrukelige flybilletter og har valget mellom å avlyse reisen eller kjøpe nye billetter til full pris, noe som blir svært kostbart. Muligens har andre klubber også opplevd dette.

Arrangørene må bli flinkere til å holde på de fastsatte dagene, slik at dette ikke forekommer i fremtiden.