Destruktiv kritikk av norske kunstløpsdommere


Dommerstanden har vært gjenstand for et par debattinnlegg både på nett- og papirutgaven av Skøytesport som teknisk ansvarlig kunstløp (TK) og dommerkomiteen (DUK) synes det er riktig å kommentere.

Først og fremst vil vi si at vi gleder oss over de store fremgangene og den gode utviklingen av norsk kunstløp. Stor deltagelse i alle klasser og den generelle nivåhevingen gjør at det er gøy å være dommer!

Vi har hatt en gledelig utvikling i antallet lisenser de siste årene. Dessverre har ikke antallet dommere økt proporsjonalt med antall økte lisenser. I sesongen 2002-2003 besto dommerstanden kun av fjorten aktive dommere. Den store økningen i antallet løpere, gjør at kunstløpstevnene blir store, og enkelte ganger større enn det som kanskje er forsvarlig å gjennomføre med for eksempel ett dommersett. Vi har et stort behov for å beholde de dommerne vi har i dag, samtidig som vi må rekruttere nye. Samtlige dommere er åpne for tilbakemeldinger av konstruktiv art, men kritikk som forelagt i de to innleggene, bidrar stort sett kun til å skremme bort de sårt tiltrengte dommere.

Som dommere ønsker vi å gjøre en rettferdig bedømming av samtlige løpere, men det er fortsatt et faktum dommerne kan ha ulike oppfatninger. Med svært mange deltagere i et stevne, er det derfor også muligheter for stor sprik i dommerplasseringene. Å påstå at norske dommere generelt sett er forutinntatte og ikke dømmer etter hva som skjer på isen, som er blitt hevdet i både Erik Skjold og Arve Edvardsen sine innlegg, er en drøy påstand som samtlige dommere tar inn over seg som sårende. Vi skal ikke glemme at nordiske dommere, også de norske, har et meget godt ry internasjonalt. De er kjent for å være kunnskapsrike, dyktige og ikke minst nøytrale.

TK og DUK imøteser konstruktive tilbakemeldinger og ser positivt på at Arve Edvardsen kommer med et slikt i form av forslag om et tettere samarbeid og utveksling av dommere mellom de nordiske landene. Vi ser helt klart fordelene med en utveksling og et tettere samarbeid med de nordiske landene på dommersiden. MEN; et tettere samarbeide vil da gjøres på bakgrunn av at det vil være faglig stimulerende, gjøre dommergjerningen enda mer spennende og også fungere som inspirasjon for videre dømming her hjemme, og ikke på bakgrunn av at norske dommere ikke holder mål!

Som nevnt innledningsvis, har det vist seg å være svært vanskelig å rekruttere nye dommere og ikke minst holde på de vi har. Vi vil derfor presisere hvor skadelig og lite relasjonsbyggende slike innlegg er, de har kun en demotiverende virkning på våre dommere. Kunstløp er en liten gren. Vi må stå sammen og ikke kjempe mot hverandre hvis vi skal komme videre.

Og husk: Uten dommere – ingen konkurranser!

Med vennlig hilsen
TK og DUK
Mona Adolfsen
Kari Anne Olsen
Marja Salonen Pettersen
Lise Røsto Jensen