Så er den første helgen i Norges cupen ferdig, og der var det mye bra og noe rart. Heldigvis var det meste bra!

Sportslig sett tror jeg at det har vært et stort løft over hele linjen, og flere regioner/grupper samler seg for trene og øve sammen. Dette blir løpere og trenere/ledere bedre av! Faggruppen som Øystein Haugen holder i tømmene og styrer, er klart medvirkende til denne positive utviklingen. Det kan ikke være lett for ham «å temme og styre» ivrige løpere, trenere og ledere som ønsker alt det beste for sporten, men som ikke er vant til å følge «en rød tråd» i forbundets regi. Takk Øystein H. & co!

Det er forståelig at den sportlige «røde tråden» er vanskelig å få tak i, og ikke minst akseptere at dette er den eneste måten vi kan komme videre på. Vi har i de siste årene vært en B-nasjon på skøyter, sett vekk fra noen få unntak, og tiden har en brukt til å diskutere detaljer opp og ned i mente. Skøyteforbundet har heller ikke vært samlende og kommet med klare linjer etter hyppig utskifting av bl.a. tillitsvalgte. Nyvalgte har kommet inn med mange gode tanker og ideer, men å få dem fullført har vært vanskelig som tillitsvalgt. Som oftest trekker også beklageligvis disse resurspersonene seg helt utslitt ut fra vår idrett. Den «RØDE TRÅDEN» og kulturen var der ikke. Og det er tungt å jobbe når systemet er så personavhengig i alle ledd.

De miljøene som har utviklet løpere til et OK nivå har fått det til p.g.a. en enorm entusiasme og en flott klubbkultur – ikke en god forbundskultur. Slik jeg nå ser det fra min posisjon, er der mange spennende miljøer på gang nå. Fra Trøndelag kommer en gjeng med løpere og trenere/ledere som gløder og ønsker å få til noe i fellesskap sammen med eksempelvis Telemark som tar tak i de samme utviklingsområdene som det jobbes med rundt Vikingskipet. Buskerud med Geithus i spissen fyller opp par etter par med gode løpere i junior- og seniorklassene. Det er en flott opplevelse å se at det «gløder», og at det faggruppen samler seg om, settes litt etter litt ut i positiv virksomhet for skøytesporten.

At en i miljøet rundt Vikingskipet nå ønsker å knytte til seg Jan de Kok på en mer permanent basis er helt topp. Offensive initiativ som dette må vi støtte og benytte oss av. Han kommer fra en kultur som innbefatter store masser og forebyggende folkehelse på isen, i tillegg til eliteutøvere som dominerer de fleste mesterskap.

Det tenkes større felles tanker i skøyte-Norge nå, og det gjør at vi kommer raskere på kartet enn noen utenforstående aner. For tråden er der nå, og da skal vi samle den til et plagg som passer oss, og ikke en «piratkopi» av andre idretter.

Til slutt to ting:

1. Det er kjempe positivt at junior og senior går i samme stevne, da dette skaper bedre resultater, større miljø og en bedre utnyttelse av trenere og ledere i klubber og regioner. En økonomisk gevinst tror jeg også på, for arrangører og klubber. Et neste trinn i denne tankegangen er at en seeder løpere ut fra personlige rekorder eller tider fra sist sesong, og ikke har egen junior eller senior klasse. 500m er 500m for alle osv. Da slipper vi å lage flere stevner samme dag og eks. overgangen fra junior til senior blir lettere? Dette gjøres blant annet i Calgary. En kan f.eks. dele gruppene i 1, 2, 3 og 4. Alle blir bedre av jevne par, og målet for de aktuelle utøvere må være å rykke opp en gruppe!

2. Skal noe slikt gjennomføres, er det viktig at det blir ispreparering ut i fra hva som er best for utøverne, og at likhetsprinsippet i henhold til det å frembringe like forhold til samme gruppe er det vesentlige. Da må ikke overdommeren, som denne helgen, kun tenke stevnetid og hvem som har formell makt. Det er utrolig at når alle trenere er enig på trenermøtet, så dukker det opp en overdommer som lever sitt eget liv, kun ut i fra lover og regler og hvem som bestemmer til slutt.

Konklusjonen får være at vi på trener/ ledersiden er blitt mer samkjørte og at en eller flere trenere/ledere som var tilstede på trenermøtet søndag 2. november i Vikingskipet, kan forelese på et overdommerkurs om temaet «Hvem er vi der for?».

Ellers vil jeg ønske alle i norsk skøytesport lykke til i worldcup-helgen. Vi er på gang!