Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Atlanten kunstisbane
blir en realitet!


En gledelig nyhet for alle skøytevenner på Nordmøre: Styret i Atlanten Kunstisbane AS har 22. mars fattet vedtak om å sette i gang anbudsprosessen for bygging av kunstisbane i Kristiansund. Prosjektet er nå fullfinansiert, melder mangeårig ildsjel for prosjektet og styremedlem i aksjeselskapet, Tor Olsen.

– Vi setter i gang med anbudsrunden umiddelbart, og vi håper på byggestart i løpet av fire måneder. Vi håper da at banen kan tas i bruk i oktober 2007. Vi ser for oss en isperiode fra midten av oktober til begynnelsen av april, sier Olsen.

Det skal bygges et fullskala skøyteanlegg med en isflate på 11.000 kvadratmeter. Anlegget vil bli liggende helt ut mot Atlanterhavet, bare 50 meter fra et nytt badeland som vil bli varmet opp med overskuddsenergi fra kunstisbanen. I tillegg vil anlegget levere varme til en ungdomsskole, en idrettshall og et planlagt fylkeskommunalt bygg. De totale investeringskostnadene er beregnet til 26 millioner kroner.

Banen skal ligge på et område hvor det nå er to kommunale grusbaner, slik at grunnkostnadene blir svært lave.

– Hovedaksjonærer i Atlanten Kunstisbane AS er kommunene Kristiansund, Averøy og Frei sammen med IL Braatt og Braatthallen AS. I tillegg har Nordea Bank i Kristiansund vært en viktig og positiv medspiller i arbeidet med å finansiere anlegget, sier Olsen.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.