Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Oslo vedtok budsjett
for Frogner-kunstis


Illustrasjon: LPO arkitektur & design as

Bystyret i Oslo vedtok onsdag kveld 2007-budsjettet som gir hel kunstisflate på Frogner stadion.

I sitt budsjettforslag hadde Byrådet i Oslo foreslått bevilgninger på til sammen 150 millioner kroner til Frogner stadion-prosjektet, og dette ble vedtatt i bystyremøtet.

Frogner stadion skulle ha åpnet skøytebanen rundt 1. desember i år, men det ekstreme mildværet har ført til at selv den lille kunstisflaten på midten av grusbanen har vært stengt i hele denne perioden.

Derfor er det på høy tid at Oslo omsider får den kunstisbanen som Oslo Skøiteklub har kjempet for i mer enn 40 år, og som OSK, Frigg, Frognerparkens venner, Bydel Frogner og andre sentrale ildsjeler har kjempet for de seneste ti årene.

Bevilgningen innebærer at Frogner stadion kan bli bygget ut med både ishall, med prioritet for kunstløp samt kortbane, og med heldekkende kunstisflate, i løpet av en to-treårsperiode.

På et informasjonsmøte i regi av Bydel Frogner i høst kom det frem at bevilgningen på 150 millioner kroner pluss statlige spillemidler langt på vei vil kunne dekke byggekostnadene for heldekkende kunstisflate med toppdekke kunstgress, pluss egen ishall og egen flerbrukshall, samt rehabilitering av bygningsmassen som i dag blant annet inneholder Skøytemuseet , Oslo Skøiteklubs lokaler, diverse garderober og kiosk.

Firmaet LPO arkitektur & design as fikk i juni 2006 oppdraget å utrede mulighetene for utbygging og rehabilitering av Frogner stadion-området. Firmaet kjempet med fem andre anbudsgivere om oppdraget, som er tildelt av Bydelsadministrasjonen i Bydel Frogner.

Det økonomiske grunnlaget for utredningen ble lagt da Bystyret i Oslo for et år siden bevilget 1 million kroner til formålet i Oslo-budsjettet for 2006.

LPO leverte tirsdag 1. november sin rapport. Den presenterer tre hovedalternativer, med to underalternativer. I samtlige alternativer er hel kunstisflate med toppdekke kunstgress dekket. Dessuten er Skøytemuseet og OSK sikret arealer som i dag – enten det bygges nytt eller nåværende bygg rehabiliteres.

Etter bystyrets vedtak onsdag, vil hel kunstisflate på Frogner stadion i beste fall kunne ligge ferdig til åpning i neste vintersesong, 2007/2008.

Det er imidlertid noen usikkerhetsmomenter som gjør at det kan bli nødvendig å vente til sesongen etter. Uansett vil skøyteløp som ”Oscarløpet” og ”Siste Indre” være tilbake på Frogner stadion i overskuelig fremtid.

Ved presentasjonen av sin utredning gjorde LPO det klart at Alternativ 1 (nytt stadionanlegg med rehabilitering av eksisterende bygninger) vil kunne gjennomføres innenfor en 16-månedersperiode, hvor selve kunstisflaten vil kunne være klar i løpet av en 12-månedersperiode.

Alternativ 2 (som også inkluderer kunstisflate med toppdekke kunstgress) er beskrevet i to varianter - med eksisterende retning på skøytebanen (2a) og med retningsmessig dreining av skøytebanen (2b). Disse variantene inkluderer ishall, flerbrukshall og underjordisk parkeringsanlegg – og tidsforbruket er av LPO anslått til henholdsvis 36 måneder for 2a og 44 måneder for 2b.

LPO opplyser at ishall og flerbrukshall kan bygges uten at det bygges parkeringsanlegg, slik at dette danner et byggetrinn 2 til byggetrinn 1. Samlet investeringskostnad for bane og haller med tilhørende anlegg og utleieareal uten parkering blir 191,7 millioner kroner.

Tidsplanen vil i stor grad avhenge av hvor lang tid som går med til å beslutte om det skal bygges parkeringsanlegg under banedekket på Frogner stadion. Hvis det besluttes politisk å bygge parkering, vil det dessuten ta tid å legge grunnlaget for finansieringen av et slikt anlegg.

Fremdriften kan også bli påvirket av en diskusjon om dreining av skøytebanen, noe som vil frigjøre mer areal mot Middelthunsgate og Frognerbadet. Byantikvaren i Oslo har reist innvendinger mot dreining av banen, og dette antas å redusere sannsynligheten for dette alternativet.

Alternativene 3a og 3b inkluderer bygging av innendørs svømme- og stupehall, med badeland og spa. Også her er det snakk om et valg mellom dagens retning på skøytebanen (3a) og dreining av skøytebanen (3b), men når det gjelder fremdriften for kunstisflate, ishall og flerbrukshall skiller disse alternativene seg i utgangspunktet ikke fra alternativ 2a og 2b.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.