Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Regional skøytehall i Trøndelag

Vi har lenge levd med en idé om at en innendørshall skal legges til Bjugn; i Fosen. Helt uten infrastruktur og sosiokulturelle vektlegginger skal altså et innendørsanlegg for en så liten idrett som skøyter legges til Bjugn, et lite stykke Norge, ”der ute i havgapet”. At kommunestyret og Adresseavisen taler samme sak, er ikke ukjent eller nytt i denne forbindelse. Avisa har tydeligvis en insider, slik som den har i Trondheim mht. betalingsidrettene. Hipp hurra for dårlig og ukritisk journalistikk.

Når det er sagt, er det sørgelig i retning tragisk at ikke regionens skøyteansvarlige eller sportslig ansvarlig i form av idrettskrets og –råd, ser at idretten her er på ville veier. Vel kan ingen stoppe Bjugn kommune i denne galskapen å legge en innendørs skøytehall i en kommune hvis konteksten innenfor sporten har vært nær ved å rakne i flere år. At skøytepresidenten tar dette til inntekt for en framgang for skøytesporten i Norge, får han komme nærmere bygrensa Trondheim i å prøve seg på. For at det nok en gang skal være sagt: vi i Trondheim ønsker ikke Bjugn dårlig ånde, men vi tenker potensialer for idretten der idretten drives, der idretten har sin historie og der den utøves fordi den utøves der det er potensial for den. Kan jeg si det mer eksplisitt?

Selv har jeg deltatt i ett tverrfaglig prosjekt hvor vi landet på en ”utvidet flerbrukshall”-løsning, hvor det var gjort plass til 16 særidretter, Olympiatoppen (som var oppdragsgiver i tillegg til NTNU), idrettskrets- og klubber, og ikke minst en ny, integrert IKT-applikasjon. Er de som sitter på makt og i posisjoner de siste egentlige amatører, eller vet de bedre etter som de ikke tar standpunkt til denne hallproblematikken? Både skøytesporten; friidrett, ishockey og hurtigløp ønsker ny hall i Trondheim. Jeg våger den påstanden at ingen av de ansvarlige har vært i kontakt for å lufte ideen om en felles hall. Jeg tør også påstå at det er mye politikk i denne delen av den amatørmessige delen av idretten, og jeg avsporer lett politisk, dårlig skjult agenda, slik som når en kommunalpolitiker står foran åpen mikrofon og sier at "her trengs det penger” samtidig som samme politiker er styremedlem i det anlegget han er avbildet i. Denne dobbelagendaen er ikke ny; jeg oppdaget den først da Trondheim kommune og idrettskretsen inviterte til et såkalt idrettsforum, hvor alle skulle få uttale seg. Jeg deltok på vegne av skøytekrets og -klubb og opplevde at flere personer hadde flere roller og interesser, som implisitt stengte for andres. Er det noen som kjenner seg igjen?

Skøytesports debattside
Hvor er egentlig de ”såkalte” skøyteinteresserte? Hvor er det blitt av ”debatt-ånden”? På de gamle Skøytesport-sidene er det bare undertegnede og Arild N. Erviks såkalte upartiske innlegg som florerer, mht. hallproblematikken i Trøndelag (jeg skriver Trøndelag og ikke Trondheim, men jeg liker det ikke). Ingen bedre? Er også dette en side ved begrepet ”treg trønder?”

Kanskje jeg skulle begynne å utfordre noen og avkreve denne for uttalelser: i så fall vil jeg begynne med to personer: skøytepresidenten og Bjørn Magnussen, leder av skøytekretsen i Sør Trøndelag: Agenda: hvorfor ikke en skøytehall i Trondheim? Problemstillingene ser dere ovenfor…

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.