Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Regional skøytehall i Trøndelag

Det forsøksvise initiativet til en debatt rundt hallproblematikken i Trondheim har på en måte fått enkelte til å gripe pennen/tastaturet i et forsøk på å si sin mening. Det er bra. At ingen i Bjugn/Fosen har noen videre tanker om dette, forteller meg at ingen derfra er i stand til å vurdere hvilke konsekvenser det fører til etter det kommunale vedtaket om å bygge en skøytehall der en minst trenger det.

De som har prøvd seg med egne meninger i Skøytesports debattsider har bidratt med alt fra ”look to Bjugn” til noen udefinerte EM-drømmer uten helt å vite hva de snakker om. Hvis mine ”efterretninger” stemmer”, og dette er jeg nøye på å videreformidle, er hallen i Bjugn verken egnet til større konkurranser eller mesterskap fordi den ikke inneholder muligheter for oppvarming. Det vi si; minus ti ute betyr minus ti inne (i hallen). Skal jeg ønske dere velkommen til et EM i Fosenhallen? Jo, vel bekomme.

Det er ikke arrangert et allround-VM i Trondheim siden 1930-tallet. De tre siste internasjonale har vært sprint-VM 1984, allround EM 87’ og - 1980 som var åpningen av Leangen som internasjonal arena fordi mildvær ødela for gamle Stadion. At Trondheimsalliansen i 1996 arrangerte det aller første enkeltdistanse-VM i Vikingskipet forteller at allerede den gang hadde byen gjort seg fortjent til en idrettshall av internasjonal format, hva IKT-applikasjoner og arenakvaliteter angår. I stedet led skøytesporten under fire sesonger med en ”ikke kunstis” tilværelse. Mye av dette pga. en idrettspolitikk jeg ennå den dag i dag ikke forstår noe av. Ikke annet enn at idrettskrets i Sør-Trøndelag og – råd så det som viktigere å bygge et gigantprosjekt bestående av en kombinert svømmehall (som pr. i dag ikke er benyttet til noe av internasjonalt format) og et såkalt badeanlegg som i sin tur sendte et liknende anlegg i Levanger, ca 6 mil nord for byen, rett i konkurs. Så mye var det altså om å gjøre for idrettskrets og – råd.

Før andre kommer og uttaler seg om hallproblematikk og dårlige løsninger for idretten i Trondheim, tror jeg disse kunne ha godt av å sette seg virkelig inn i problemstillingene før de uttaler seg. Uttrykk som: ”Vi som bor i Trondheim har ved flere anledninger jobbet for å få en skøytehall til byen. Det har vi ikke klart. Heldigvis har entusiastene i Bjugn klart det vi ikke fikk til; å få med seg politikere og lokalsamfunn i arbeidet med å realisere en trøndersk skøytehall. Noen vil nok mene at hallen heller burde ligge i Trondheim, for ikke å si i Oslo. Saken er nok den at alternativet til en hall i Bjugn ikke er en hall i Trondheim, men snarere ingen hall i det hele tatt!” får meg til å undres. Verken Lundheim eller ”vi som bor i Trondheim” er kjente størrelser blant aktive som har jobbet med dette. Det ville vært interessant å vite hvilken arbeidsgruppe klubbkamerat Lundheim representerer, og hva slag arbeid han refererer til. Det interessante Lundheim påpeker er en problemstilling som går i retning av enten en hall i Bjugn eller ingen i Trøndelag i det hele tatt. Et slikt utspill krever respekt og jeg støtter Lundheim på dette punktet. For å gjenta meg selv: jeg har aldri sagt eller skrevet noe som går i retning av en misunnelse fordi skøyteklubben blir en hall rikere. Det er konsekvensene av og problemstillingene rundt det å bygge slik i en slags omvendt fornuft- og hensyntaken jeg stiller spørsmål ved. At skøytekretsens og – forbundets leder ikke uttaler seg om vitale spørsmål som dette sier mer om deres posisjon enn deres interesse for sportens regionale og enda større potensialer.

Imens får dere som tenker flyreiser til/fra en militær, nedleggingstruet Fosen-flyplass og ukjente destinasjoner mht. overnatting og motellopphold avvente tid/anledning og tenke dere om en gang til. Kanskje blir det en løsning i Trondheim som gir muligheter for å arrangere større mesterskap. Ingen ting ville vært bedre enn det…


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.