Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

EM-uttaket – nok en gang

EM-uttaket for jentene fikk en rettferdig og lykkelig slutt. Det er ikke lenger noe å diskutere. Jeg velger å tro at dette skjedd etter en ryddig behandling av saken mellom de to partene Aktiv Skøyteklubb (ASK) (Mari Hemmers klubb) og Norges Skøyteforbund (NSF) - ikke gjennom den mobbekampanjen av sportssjefen og landslagstreneren som så mange ble dradd med på.

Uttakskriteriene er bestemt av en demokratisk prosess i NSF egne valgte organer. Sportssjef og landslagstrener skal selvfølgelig lojalt prøve å følge disse kriteriene, men det er sikkert ikke enkelt! At skjønn må brukes for å ta ut et lag er noe som neppe kan unngås - heller ikke i fremtiden. Og skjønn vil utøves forskjellig avhengig av hvem som tolker kriteriene. Med dette som utgangspunkt; hvorfor måtte det brukes så sterke ord og formuleringer fra de mange som mente seg berettiget til å mene noe i denne sakens anledning?

Det ble bl.a. blitt reist tvil om sportssjefen og landslagstrenerens integritet og faglige dyktighet - det ble sågar reist spørsmål om rent menneskelige kvaliteter. La det være sagt med en gang; undertegnede tviler i alle fall ikke på disse karenes ulike kvaliteter - og jeg har faktisk ganske god bakgrunn for å kunne uttale meg om akkurat det! Ord som katastrofe, harme og forbannelse går igjen i flere av innleggene og uttalelsene. Det er blitt ropt høyt om at noen bør gå fra sine stillinger og verv som følge av det som skjedde på Geithus søndag kveld. Mange av de som har uttalt seg om dette har selv ulike verv og oppgaver inne skøytesporten, og er dermed en del av den demokratiske organisasjonen som driver norsk skøytesport. Med dette ropet om fremgangsmåte for å takle denne saken undergraves på mange måter det som bør være grunnleggende verdier for alle som er med i frivillige organisasjoner - nemlig saklighet og ryddighet. Og igjen; det er gledelig av de som stod midt oppe i denne saken, nemlig ASK og NSF, opptrådte så ryddig og saklig som de tydeligvis gjorde.

Noen av de siste innleggene og uttalelsene som er kommet i ettertid av sakens lykkelige utgang går ut på at ledelsen i NSF burde legge seg flate og beklage det som skjedde. Jeg skal ikke komme med noe råd eller anbefalinger hvorvidt dette burde gjøres eller ikke. Men til dere som kom med de saftigste uttalelsene, og som samtidig etterlyser beklagelser fra NSF; Hva med en beklagelse ovenfor sportssjefen og landslagstreneren som etter skjønn måtte ta de vanskelige beslutningene om hvem som skulle få reise til EM - basert på kriterier andre har hatt ansvaret for å utforme? Har alle dere en god ettersmak nå når saken på det nærmeste er fordøyd? Jeg tillater meg faktisk å tvile på det!

Til slutt et ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til SAMTLIGE i skøyte Norge!
 
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.