Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Informasjon nær null

For halvannet år siden kunngjorde NSF-ledelsen at klubber og kretser heretter i større grad selv ville måtte finne nødvendig informasjon på NSFs hjemmesider på nettet. Av økonomiske og praktiske grunner ville NSF redusere postforsendelse av informasjon.

I OSK og andre klubber har vi lagt om vanene våre i tråd med NSFs omlegging. I det daglige fungerer dette brukbart, og www.n-s-f.no er et viktig nav i informasjonshjulet.

NSFs styre har imidlertid ikke fulgt opp det som burde være dets bidrag til omleggingen. Det kommer så godt som null informasjon på hjemmesidene om viktige planer og vedtak i NSFs styre - noe som er en forutsetning for åpen debatt og etablering av slagkraftige, felles holdninger og handlinger i skøyte-Norge.

Et eksempel: Arrangementssystemet for EM, VM og sprint-VM i hurtigløp er i løpet av et par år lagt om totalt, uten noen åpen debatt om fordeler, ulemper og konsekvenser. Dette har skjedd gjennom vedtak i NSFs styre i to trinn, i 2004 og 2006 – uten behandling på noe skøyteting.

Inntil EM i 2006 var det klubber/allianser eller kretser som av NSF på rundgang ble tildelt oppgaven som teknisk arrangør for EM, VM og sprint-VM. Dette skjedde etter en ”anbudskonkurranse” som ble håndtert av NSFs styre. Mange konkurrerte om denne oppgaven, og de aller fleste landsdeler med skøyteaktivitet var med i konkurransen.

Den som ble teknisk arrangør fikk en svært krevende, men stimulerende og lærerik oppgave. Oppgaven ga muligheter for å rekruttere nye, ”tyngre” ledere, og den ga muligheter for et pent økonomisk overskudd – etter at NSF hadde sikret seg sine definerte andel.

På NSFs ledermøte i 2004 ble det presentert et styrevedtak som innebar at NSF opphevet denne ordningen. Det ble i stedet opprettet en permanent arrangementskomite i Hamar-regionen, med ansvar for alle framtidige ISU-mesterskap i Vikingskipet.

De som hadde motforestillinger mot dette fra klubb- og kretshold, ble møtt med at det fortsatt ville være et stort element av klubb/krets-medvirkning som supplement til den permanente komiteen på Hamar.

Geithus IL fikk det første oppdraget som ”teknisk underleverandør” ved EM i 2006. Oslo-Alliansen var blant de tre-fire søkerne som ikke nådde opp i søkerrunden som ble holdt halvannet år i forveien.

Ny søkerrunde for sprint-VM 2007 ble ikke utlyst på NSFs hjemmesider. På skøytetinget i Harstad i 2005 etterlyste OSK på vegne av Oslo-Alliansen/Region Østviken en slik søkerrunde. Skøytepresidenten svarte da at utlysning av en søkerrerunde var nært forestående.

Siden har ingen hørt noe – ei heller sett noe på NSFs hjemmesider.

Det nærmer seg nytt ledermøte. OSK sendte derfor en epost til NSFs generalsekretær for å få vite hva som har skjedd i mellomtiden.

I sitt svar opplyser generalskretæren at ”styret nå i 2006 har besluttet å tegne avtale med en fast partner for kommende sesonger – Hedmark Skøytekrets. Dette skyldes hensynet til kontinuitet, opplæring, kvalitetssikring av en mer og mer kompleks arrangementstype, samt ikke minst fysisk nærhet til Vikingskipet”.

Hva med litt aktiv informasjon? Litt åpen meningsutveksling – vel og merke før vedtak fattes?

Kanskje er denne omleggingen det mest fornuftige som kan gjøres – økonomisk, praktisk og av hensyn til vår felles sportslige/administrative utvikling.

På den annen side: Kanskje ikke.

Uansett ville det vært fornuftig av NSFs styre å informere grundig og i god tid om den planlagte omleggingen. Slik at vi som organisasjon er godt informert og står samlet.

Forbundsstyrer har i flere tingperioder nå snakket om å gi systematisk informasjon til resten av organisasjonen om planer og beslutninger. Men aldri har det vært så så dårlig stelt med slik informasjon som nå. Ikke kommer det brev, og ikke kommer det noe på NSFs hjemmesider.

Derfor, NSF-styre: ta oss i klubbene litt mer på alvor. Vi er voksne folk som ivrer for skøytesporten. Vi synes det er mer givende å handle i fellesskap med forbundsstyret enn å være henvist til å komme etterpå og kommentere saker på skøyteting, ledermøter eller i debattspalter.

PS: Denne VM/EM-omleggingen er åpenbart kommet for å bli. Midler som tidligere gikk til arrangerende klubber/allianser/kretser går nå til NSF/Hedmark Skøytekrets. Det er åpenbart en tung oppgave å drive NSF økonomisk for tiden, og jeg har all respekt for det. Likevel bør forbundsstyret sørge for at deler av forbundets økte ”VM/EM-overskudd” går direkte til sportslig satsing – for eksempel i regionlagene.

DS


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.