Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Et privat firma?

Arild Gjerde; det er lov å se seg sjøl utenfra, eller aller helst, innenfra!

Siden det stort sett er du som har måttet forsvare skøyteforbundets manglende pedagogiske evner denne vinteren, er det vel naturlig at du også kommer ut for å forsvare forslaget til neste sesongs terminliste.

For meg som er relativt ny i skøytefamilien, synes mange av debattene i vinter å være skapt av et forbund som viser en forbausende mangel på dyktighet når det gjelder kommunikasjon, men også en ganske tydelig mangel på vilje til å ta på alvor de mange som utvikler talentene, i klubbene og i regionene. Jeg snakker her om grunnfjellet i norsk skøytesport; et grunnfjell som har skapt de løperne som Mueller nå kan trene og reise rundt med.

Og her er poenget, Gjerde: Hvis skøyteforbundet skal ha troverdighet, må klubblederne, trenerne og andre som står bak rekrutteringen oppleve at de er verdsatt, blant annet, gjennom at de behandles som reelle samarbeidspartnere, og dermed ressurspersoner. Mitt inntrykk er at det ikke trenger å være slik akkurat nå.

Vinterens mange debatter i Skøytesport er et symptom på at kommunikasjonslinjene mellom den sentrale skøyteledelsen på den ene siden, og medlemmene i skøytefamilien på landsbasis er, om ikke fraværende, så iallfall mangelfull. Og det hele blir ikke bedre av at det er du som må forsvare vedtak og utspill fattet av andre, og som sjølsagt burde hatt rolleforståelse og vilje nok til å kommunisere dem.

Poenget mitt er følgende: Mye tyder på at skøyteforbundets organisatoriske og sportslige ledelse snart må begynne å innse at det faktisk kan være noe viktig å lese ut av den misnøyen som svært mange skøyteansvarlige og interesserte rundt om i landet har vist denne vinteren. Og det viktige for de fleste av oss er sjølsagt å ha forutsigbare rammer for aktiviteten regionalt. Samtidig er det å bli tatt på alvor når det gjelder endring av, og forståelse for, organisering, uttak, terminlister, faglig debatt, osv, helt avgjørende for å beholde både energien og interessen.

Det legges sannsynligvis opp til endringer i talentutviklingen i løpet av våren, uten at modellen som synes å være hovedgrunnen til stor sportslig framgang blir evaluert. Det virker som noen bare har bestemt seg for at det ikke går fort nok! Andre idretter som har forsøkt å utvikle talenter gjennom juniorlandslag har, stort sett, svært negative erfaringer fra dette, både sosialt og som prestasjonsutviklingssystem. Det viser seg at det å rykke utøverne opp fra lokalmiljøet sitt, er en lite heldig talentsatsingsmetode. Mitt ønske er at vi skal tenke oss lenge og vel om, slik at vi kan unngå å gå med åpne øyne inn i denne blindtarmen frivillig. Et minimum må være at vi må ha en så grundig debatt som mulig der vi diskuterer hva vi har oppnådd med nåværende organisering av talentutviklingen. Har skøyteledelsen i det hele tatt snakket med regiontrenerne, kretslederne og klubblederne?

Vi som arbeider i klubbene og regionene opplever en linje av uforutsigbarhet og mangelfull kommunikasjon, kanskje særlig når det gjelder endringer av/i organisasjonen. Dermed blir Skøyteforbundet nærmest å oppfatte som et privat firma drevet av noen få personer.

Utgangspunktet for dette innlegget skriver seg fra det svaret du ga Ben H. Pedersen. Sjøl om det er lett å lese en noe negativ holdning i Pedersens innlegg, så er det vel fullt mulig å tenke i de baner teksten legger opp til? Denne gangen dreier det seg bare om den positive signaleffekten av det å sette opp Savalen som arrangementssted, iallfall for ett NC-stevne. Verre er det ikke å gjøre enkle grep som kan være gode bidrag til å samle skøytefamilien.

Men svaret ditt tyder på at det å lytte og se seg sjøl utenfra; eller innenfra, før en sender ut tekstmateriale, ikke er skøyteforbundets bærende samarbeidsideologi per i dag. Det er, for å si det enkelt, ganske trist, fordi forsvar for egne handlinger sjelden er en god strategi, iallfall ikke overfor fotfolket, som gjør et formidabelt arbeid i det frivillige organisasjonslivet! Slik også i skøytefamilien!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.