Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Skøytesporten og rekrutteringen

Henning Hagelund har helt rett i at det blir for enkelt å skylde på NSF for manglende rekruttering. Vi erindrer en NSF-internt gudbenådet og genierklært (egen tolking) Aamodt og hans nye paradigmer, var noe alle forsto ikke holdt vann og mål. Til det var ambisjonene for høye mht en økonomi som ikke fantes. Det vil si; det som fantes rant ut med Aamodt. Prosjektet ble startet uten økonomisk grunnlag. Det ble lagt opp til en NSF-regionmodell med lønnede trenere, men med en retorikk som avslørte en total mangel på kunnskap på begrepene ansatt eller engasjement. I det hele tatt avslørte modellen et total svikt i forhold liv og lære. Slike problemstillinger og andre, greide NSF aldri å løse, som økonomi-kriterier, og at løpernes foreldre skulle betale 15.000 kroner for hver utøver et foreldrepar ble avkrevd for 45’) med kort forfall, forteller hvor lite realisme det lå i prosjektet, som for Trøndelag/Midtnorge sin del kun er historikk. Pr. i dag er det kun én trønderløper som hevder seg nasjonalt og internasjonalt. Ære være han for det som bruker mye av fritiden sin til å tigge sponsemidler.
 
I Trøndelag er de ikke en gang enig om prosjektet ble startet i eller utenfor kretsapparatet. På den ene siden har vi en vingeklippet og økonomisk nærmest ribbet regionløsning (sjekk bare rammebetingelsene for skisporten i en liknende situasjon) med løpere som satser, men uten et reelt støtteapparat. Jeg kan uttrykke meg på Trøndelags vedkommende hvor jeg vet det er relativt mange utøvere som pga. sykdom og skader må ta både det økonomiske og medisinsk/fysioterapeutiske på egen regning. Dette er bare enkelte eksempler for å illustrere hvor lite planlagt regionmodellen er. Først skal vi få en verdensmester, deretter tar vi og lapper hun/ham sammen i tilfelle skade.
 
Det er mulig jeg bruker harelabben politisk ukorrekt; men hvor er det blitt av kriteriene som gjelder regionenes drift og ansvarlighet ift. NSF? Denne lå da klart fram til all offentlighet tidligere. Hvorfor er direktivene og offentligheten fjernet? Er det ikke noe ansvarlig relasjon mellom NSF og regionene lenger? Skal vi ha det slik?
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.