Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Litt til

Da ble det faktisk nødvendig å melde seg på igjen i EM-debatten. Jeg må si at jeg synes det er noe paradoksalt at Ivar Sognli så sterkt kritiserer meg for nå å melde meg ut av den pågående debatten, samtidig som han tydeligvis ikke er særlig begeistret for at jeg i det hele tatt meldte meg på! At det fra en debattant (eller rettere sagt to) ble stilt noen kritiske spørsmål til de mange ensidige innleggene i EM debatten var vel ikke mer enn rett og rimelig for å kunne kalle dette en debatt. Og det har aldri vært min hensikt å kneble denne debatten. Men det å ta mannen i stedet for ballen er ikke spesielt bra, og det var altså det jeg valgte å si fra om. Har så undertegnede alltid hatt sin sti ren angående dette? Selvfølgelig ikke – men det er som kjent av egne feil man lærer mest og best!

I Ivar Sognlis vokabular er ordet forakt tydeligvis sterkere vektlagt enn hos undertegnede. Jeg synes derfor ikke dette er et sterkere uttrykk en nødvendig for å veie opp mot en del av de karakteristikkene og beskrivelsene som enkelte måtte finne seg i når det galdt EM-uttaket. Men la nå det ligge. Jeg tviler faktisk på at det er så mange som oppfatter denne måten å beskrive den massive subjektive kritikken på som særlig støtende.

Ellers er det hyggelig å kunne si om Morten Henriksens siste innlegg at jeg er veldig enig i alt han skriver. Jeg mener faktisk å være en del av det viktige miljøet Henriksen beskriver, og som han rettsmessig deler ut blomster til. Jeg er sikkert ikke den beste vaffelsteker’n i skøytemiljøet, men ellers kan jeg brukes - og blir brukt - til det meste. Det sosiale aspektet vedrørende grasrotarbeidet i skøyte-Norge kan ikke verdsettes høyt nok. Min ferie og fritid er i vesentlig grad knyttet opp til skøytesamlinger og tilhørende aktiviteter. Gjennom det siste året har skøytesamlinger på Golsfjellet, Bergen (sammen med bl.a. tynsetinger, bergensere, askerbøringer), Erfurt, Stavern, Drammen og Hamar gitt meg mer enn noen annen form for ferie. Og slik har det vært i mange år, og vil sikkert også bli det i fortsettelsen. I tillegg er det selvfølgelig artig – en gang i blant – å kunne være tilstede ved de store sportslige begivenhetene. Et litt annerledes miljø kanskje, men ikke ekskluderende og lukket slik jeg oppfatter det. Derfor heller blomster enn kaktus også til dette miljøet.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.