Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Jenter i skøytesporten

Jeg leser med interesse Ben Henry Pedersens betraktninger rundt jenter i skøytesporten og han bringer opp en del interessante momenter. Det er et tankekors at man i en nasjon som Norge som på mange områder har kommet langt i likestilling av kjønnene innen idretten og brakt frem mange gode utøvere i mannsdominerte øvelser ikke klarer det samme på skøyter. Hvilke faktorer påvirker den manglende utviklingen av topp skøyteutøvere på jentesiden? NSF har primært de to siste sesongene fokusert sin jentesatsning gjennom regionsmodellen. I langtidsplanen som ble lagt frem ved Finn Åmot sin inntreden som sportssjef ble det uttalt at man skulle være en toppnasjon på både kvinne- og mannssiden innen 2010. Dette målet har man innsett ikke lar seg innfri på kvinnesiden.

Er det nok å si at man skal bli best og så skjer det automatisk? Nei, selvfølgelig ikke. Det å skylde på at manglende internasjonal matching er årsaken til dette blir å forenkle problemstillingen sterkt. Det å skylde på manglende økonomi blir også å forenkle problemstillingen sterkt. Det å gi regionene skylde for elendigheten er også å forenkle problemstillingen sterkt. Men at disse elementene er med på å påvirke nivået på satsningen er uten tvil korrekt. Prioritering og fokus er utslitte uttrykk som brukes i mange sammenhenger uten å ta med en naturlig og helt avgjørende faktor nemlig konsekvens. Prioritering har som konsekvens at noe må prioriteres bort, fokus har som konsekvens at noe får mindre fokus. Hvis vi hiver inn en tredje utslitt uttrykk, nemlig teorien om høna og egget og hvem kom først blandet med: At det er av sine feil man lærer og at av å se seg bakover kan man spå om fremtiden, så har vi et diskusjonsgrunnlag.

1) Hvordan rekrutterer vi til skøytesporten? Ser vi i rekrutt klassen og de yngste årsbestemte klasser er det relativt mange jenter som deltar. På Aktiv SKs skøyteskole har vi i de siste årene hatt ca. 50/50 med gutter og jenter.

2) Hvilket fokus har vi på å beholde jenter i klubbene etter fylte 10 år. Er jenter og gutters trenbarhet lik, har vi trenere som har kompetanse til å trene jenter og ivareta jenters behov på jentenes premisser? Tas det nok hensyn til gutter og jenters sosiale ulikheter? Burde vi ha flere kvinnelige trenere i klubber og regioner og hvordan skal disse rekrutteres?

3) Klarer vi å utvikle jentetalentene tilfredsstillende og hjelpe de igjennom den kritiske pubertetsperioden som for jenter fortoner seg noe forskjellig fra guttenes? Er man som ledere og trenere beviste nok og kunnskapsrike nok til å takle denne utfordringen? Har vi noe sted i NSF-systemet tilstrekkelig kompetanse som klubbene kan benytte seg av for å bygge opp denne kunnskapen? Burde vi ha flere kvinnelige trenere i klubber og regioner og hvordan skal disse rekrutteres?

4) Har vi fokus på og kjenner vi motivasjonsfaktorene som bidrar til å heve seg fra godt nasjonalt nivå til internasjonalt nivå? Er det tilfredsstillende for utøvere som legger ned en masse treningstid og føle at man ikke har noen mulighet til å nå opp og få internasjonal deltagelse eller er det slik at man først må holde et internasjonalt nivå før man matches internasjonalt?

5) Økonomien må være tilstede for å kunne satse og når denne ikke er der verken i klubb, region eller forbund så er det et spørsmål om prioritering og strategi. Skal man satse på å få frem noen enere som bringer med seg flere inntekstmuligheter før man satser på flere hester (les både gutter og jenter) og er veien via fokus og prioritering på gutter en kortere vei for å skape et bredere økonomisk fundament før man satser på å få frem et topp jentelag også?

Summert betyr dette at man må legge en grundig, strukturert og gjennomtenkt langtidsplan med definerte målsetninger (hvor), prosessbeskrivelse (hvordan), ressursbehov (hva), og konsekvenser (risk). Skal man lære noe av historien så er det kanskje først og fremst at veien fra tale til handling ofte er uendelig lang og til mindre ressurser man råder over desto viktigere er det å lage gode, realistiske og gjennomtenkte planer som må befestes på NSFs nivå og trekkes opp som en rød tråd nedover i organisasjonen. Kanskje vi også har noe å lære hos de nasjoner som har lykkes eller er vi som alt for ofte - oss selv nærmest?


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.