Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Svar til Gjerde

Nå representerer ikke jeg noen idrettsorganisasjon, så selv om disse skulle ha forpliktet seg til å legge en viktig samfunnsdebatt død, står i alle fall jeg fritt til fortsatt å ha egne meninger...

Angående midlertidige anlegg: Det er meget mulig – men i så fall lite tillitvekkende – at
arrangørenes planer ikke nevner noe om dette. De aller fleste utenforstående som har vurdert planene, er enige om at en by på Tromsøs størrelse ikke vil ha bruk for alle anleggene som bygges. I den offentlige debatten blir det mer eller mindre tatt for gitt at en del av anleggene vil bli, om ikke revet, så i alle fall benyttet til annet enn idrettsformål etter lekene. Optimistene mener at f.eks. fryseanlegg fra ishaller kan flyttes og komme andre lokalsamfunn til gode; mange kritikere mener at dette er urealistisk. Det blir forøvrig også hevdet at noen av arenaene er planlagt bygget på grunn som ikke er egnet til permanente anlegg (tidligere søppelfyllinger o.l.) og må rives etter lekene av rent tekniske hensyn – alternativet vil være omfattende grunnarbeider som ikke har dekning i kalkylene.

Angående transport: Jeg har ikke lest Martinsen-rapporten, og kan ikke kommentere den. Utgangspunktet mitt er også her den offentlige debatten. Der dreier transportproblemene seg ikke først og fremst om lokal kommunikasjon. Tromsø er en liten by langt fra alle store sentra. Om alle arenaer ligger i eller nær Tromsø sentrum, kan byen ikke romme deltagere og publikum, og mange må reise langt daglig. Her går kritikken ikke på reisetid eller trafikkavvikling, men på miljøhensyn: Tromsø-OL krever
utstrakt bruk av fly og båt der en mer sentral arrangør kan bruke mindre ressurskrevende transportmidler. 

Angående de distriktspolitiske sidene av saken: Jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der et OL-arrangement har fått varige distriktspolitiske virkninger. Større byer har nytt godt av enkelte nye idrettsanlegg; småstedene – der den nye, overdimensjonerte infrastrukturen ikke kan brukes til noe fornuftig – har raskt sunket tilbake i glemsel. Det er verdt å merke seg at mange av de ivrigste Nord-Norge- og distriktsforkjemperne faktisk har engasjert seg mot Tromsø-OL – de mener at investeringene i Tromsø vil
gå på bekostning av landsdelen som sådan.
  

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.