Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

NC-debatten

Det er vel Henning Rugsveen som sutrer mest når han ikke vil komme med flere innspill. Jeg er imidlertid langt på vei enig med Rugsveen i at løpere i 50-årsalderen ikke har så mye å gjøre på banen under NC-stevner. De bør heller få flere tilbud om veteranstevner. Ved stor deltakelse som på Hamar kan kanskje det løses ved å sette et moderat tidskrav til løpere over en viss alder dersom det totale antall løper overstiger f.eks. 120. Ved NC-stevner med mindre deltakelse ser jeg derimot ingen god grunn til å nekte  middelaldrende start.
 
Det vi vel alle bør være enige om er å gjøre NC-stevnene mer tilpasset publikum. Det er ikke først og fremst alderen på løperne, men kvartettstart som er lite publikumsvennlig. NC-stevnene bør deles inn i en A- og en B-gruppe som i WC hvor A-gruppen er fritatt for kvartettstart. Når det er på plass er det avgjørende at lokalbefolkningen får vite om NC-stevnet i byen eller på stede hvor de bor. Her kan jeg ikke se at lokalavisene på Hamar har noen forhåndsomtale av NC og tidligere vel ikke engang ved NM. Nå som det jo er NM på Hamar til helgen vil det være interessant å få høre fra Rugsveen om han vil bidra til noen lokal omtale av NM til helgen med informasjon om starttidspunktene lørdag 13. oktober kl. 14.00 og søndag 14. oktober kl. 12.00. Hamar-avisene skriver generelt altfor lite om skøyter når det er Hamar som har Norges storstue for hurtigløp.
 
Selvsagt bør Vikingskipet ha helårs skøytedrift. Jeg forstår det slik at at etterbruksfondet behandles som Norges oljefond eller enda gjerrigere. Som et absolutt minimum bør det i alle fall være is i Vikingskipet sammenhengende i hele vinterhalvåret f.o.m. oktober t.o.m. mars, mens vi altfor lenge har ventet på skøytehall i Oslo. Alle gode krefter i skøyte-Norge må bidra til å sette fortgang i prosessen om skøytehall i Oslo. Her har NSF til nå hatt en altfor defensiv holdning i den for tiden viktigste saken i norsk skøytesport.

  

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.