Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

En debatt på ville veier

Debatten for eller i mot en hall i Bjugn blir for meg absurd, verdiløs og demotiverende. Bør vi ikke heve oss over en debatt om for og i mot anlegg og heller konsentrere oss om skøytesportens største utfordringer, nemlig anlegg generelt og rekruttering. Dette er selvfølgelig også en høna og egget diskusjon, for skal man få til rekruttering trenger man anlegg og for å skape et grunnlag for realisering av anlegg trengs utøvere. I denne sammenheng trenger vi først og fremst å stå samlet og grundig evaluere hva skal til for å realisere flere anlegg. Min tese er at isflater vil generere isaktivitet uavhengig om man har et aktivt hurtigløpsmiljø i nærhet av anlegget. Derfor må prioriteringen være å få til flere isflater som er egnet for allsidig isaktivitet. Oppgaven blir så å stimulere hurtigløpsinteresserte til å gripe fatt i de miljøene som dannes rundt anlegget og fange opp de som ønsker å orientere seg mot organisert trening og konkurranse. Min erfaring er at selv der det faktisk finnes isflater, så griper man ikke fatt i miljøet, noe som ofte ender opp med at potensielle utøvere går til andre idretter. Vi er nå i den situasjon at mulige skøytebane arealer ender opp som helårs fotballbaner, sportsbutikkene har slutter å selge lengdeløpsskøyter og de som har kompetanse til å etablere og drive skøyteklubber blir færre og færre. Vi har derfor en rekke utfordringer for å snu denne trenden og det krever handlekraft, god planlegging og klare, realistiske målsetninger og en god porsjon arbeid.

Man har nå gjennomført en rekke møter for å få etablert en strategiplan som inneholder anlegg som en av grunnpilarene. Det blir derfor viktig å sette i gang tiltakk og aktiviteter for å nå planens målsetninger. Det krever samtidig at man kan finne gode samarbeidsformer og trekke veksler på erfaringer fra de som har lykkes med å beholde og også utvikle skøytemiljøer. I tillegg til disse utfordringene er det en utfordring som jeg faktisk mener bør settes på dagsordenen og det er en klare monopoliseringen av idretten mot fotball. Vi må sette en demper på denne altfor store dominansen som kveler alt annet i nærmiljøet. Tidligere var fotball en sommeridrett, nå har det blitt en helårs idrett. Når jeg da også hører om barn helt ned i 10 års alderen som får beskjed om at dersom de ikke møter på trening og ønsker å gjøre noe annet om vinteren, så kan de ikke regne med å få spille på laget, ja da er vi på totalt ville veier. Min klare oppfordring er at vi må kjempe for vår eksistens gjennom å gjøre det attraktivt for barn å starte med organisert lengdeløp og da må vi tillate oss å tenke nytt. Jeg har ikke alle svarene, men uansett hva enkelte forståsegpåere som har vært fremme i denne spalten, måtte mene, så vil vi i Aktiv Skøyteklubb bruke mye tid og krefter for å finne måter å tiltrekke oss unge og gi de et alternativ til fotball.

La oss slå ring om vår idrett og bruke kreftene på å bringe den fremover. Derfor oppfordrer jeg de som ikke har den hensikten om å trekke seg rolig bort og ikke bedrive tiden med å sende negative signaler til de som faktisk gjør en innsats. Jeg tror skøyteidretten vil berikes av disse personers fravær. Konstruktive innspill, kreative vinklinger og kritiske bemerkninger med hensikt om å inspirere, ønskes derimot velkommen.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.