Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Maraton-stevner

Jeg vet at mange av sportens insidere misliker at publikum blander seg inn, men som skøyteentusiast gjennom mer enn 30 år, med stor omsorg for idrettens eksistens, velger jeg å blande meg inn nok en gang – fordi jeg ønsker at hurtigløp på skøyter skal forbli en viktig idrett og ikke ende som et privat anliggende for et hundretalls aktive og organisatorer.

Det gjelder naturligvis Jarle Pedersens beklagelse over «maraton- stevne» i Vikingskipet. Vi var gjennom den samme diskusjonen i fjor (og formodentlig året før det igjen), og problemstillingen er naturligvis den samme:

Stevnetilbudet i Norge er lite, og bare stevner i Vikingskipet later til ha appell til løperene. Norgescup-løp andre steder samler ofte ikke mer enn en håndfull løpere. De som ønsker å begrense skøytesporten til en snever krets, ønsker at også Hamar-stevnene skal gjøres unna i en håndvending, så ledere, funksjonærer og eventuelle journalister kan komme hjem til lørdagspjolter og søndagsmiddag.

Det står imidlertid mellom linjene i Pedersens innlegg, og sies rett ut av andre trenere og løpere, at de få stevnene som arrangeres i Vikingskipet hvert år, er begivenheter som er viktige for løpernes motivasjon. Når enkelte ønsker å redusere antallet deltakere i disse stevnene, bør de altså være klar over at det innebærer å demotivere en rekke løpere.

Pedersens argumentasjon er grunnleggende selvmotsigende, når han faktisk ønsker å slippe flere yngre løpere til i slike stevner. De yngre løperne han ønsker å slippe til, er langt flere i antall enn de veteranene vi får tro han ønsker å utelukke.

Pedersen viser til tidskrav. Skal man utelukke veteranene, nytter imidlertid ikke dette. Ta en titt på sesongstatistikkene: De fleste aktive norske veteraner har prestert tider på høyere nivå enn den jevne Junior C-løper.

Om man virkelig tror at utelukkelse av veteraner – som er det Pedersen og hans forgjengere i debatten later til å ønske – kan gjøre NC- stevnene i Vikingskipet bedre (eller kortere; det ser for enkelte ut til å være synonyme begreper) skaper man antagelig flere problemer enn man løser. Tenk over hva veteranene betyr for miljøet i mange klubber. Mange er trenere, ledere og foreldre til yngre løpere. Gevinsten er uansett liten, regnet i antall kvartetter innspart i et skøytestevne.

På årets terminliste står 3 Norgescup-stevner på Hamar. Dette er høydepunkter i sesongen for de aller fleste løperne. Det bør være mulig for de løperne som får oppleve dette, å holde ut et par ekstra timer disse tre helgene i året, for å unne også andre denne opplevelsen.


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.