Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Challengers' Cup – svar til Lars Finsen

Lars Finsens innlegg om Challengers’ Cup bygger på en misforståelse det synes å være et behov for å rydde opp i.
 
Challengers’ Cup har ingenting med ISU å gjøre, slik Finsen later til å tro. Stevnerekken ble innført av European Speed Skating Conference etter vedtak i 2007, og etter forslag fra Norge, nettopp for som Finsen sier for å fylle et behov for internasjonal matching for de nest beste løperne.
 
European Speed Skating Conference har heller ingen ting med ISU å gjøre. Denne konferansen har sine røtter tilbake til 1980-tallet og de nordiske møtene mellom Sverige, Finland og Norge, hvor man diskuterte terminlister, landskamper og andre viktige hurtigløpsspørsmål. Senere har konferansen blitt utvidet til å gjelde alle europeiske land som har hurtigløp på programmet. Det er vel ingen overdrivelse å si at Norge har vært en pådriver i dette årbeidet, som blant annet resulterte i stevner som European Junior Games og European Neo-Senior Games.
 
Bakgrunnen for det norske forslaget for vel to år siden var å skape en Europa-Cup på linje med det man finner i alpint, hopp og skiskyting. En stevnerkke på tre stevner, alle innendørs, skulle erstatte det tidligere ene stevnet European Neo-Senior Games. Det ble søkt om finansiell bistand fra ISUs Developement Program til sammenlagtpremiering og arrangementsstøtte. Denne søknaden fikk vi aldri svar på, men fikk i stedet beskjed om at navnet European Cup ikke kunne brukes i henhold til ISUs regelverk. Derav navnet Challengers’ Cup.
 
På European Speed Skating Conference i april 2008 presenterte ISU sitt forslag om en Junior World Cup, noe som fikk bred støtte på konferansen, som da besluttet å leggen ned European Junior Games til fordel for dette nye ISU-initiativet. Spørsmålet ble da også reist om å avslutte Challengers’ Cup. Norge fikk forsamlingen med på å fortsette, og det ble tatt initiativ til å få sponsormidler til arrangementet gjennom kontakt med hovedsponsorene for Tyskland, Nederland og Norge, samt at en nederlandsk sponsorfirma lovet å hjelpe oss. Dessverre ble disse initiativene resultatløse, og de tre arrangementene i siste sesong i Hoorn, Hamar og Erfurt ble som tidligere underskuddsforetak og med til dels skuffende dårlig deltakelse.
 
Norge var til tross for dette foran konferansen i Verona nylig villige til å fortsette med Challengers’ Cup, men de øvrige europeiske nasjonene viste ingen entusiasme for prosjektet, som ble vedtatt nedlagt av følgende hovedgrunner:

  • Innføringen av ISU Junior Speed Skating World Cup legger beslag på så store representasjonsmidler for de enkelte nasjoner at det ikke finnes penger til å delta i Challengers’ Cup. Pengeproblemene er jo blitt særlig aktualisert gjennom den internasjonale finanskrisa.
  • Arrangementene innebærer en arrangørkostnad på ca. 30-50 000 NKR pr. stevne. I Norge har dette blitt dekket av NSF, hvis ikke hadde vi selvsagt ikke fått noen til å arrangere. Tilsvarende problemer har Tyskland og Nederland.
    Personlig er jeg av den oppfatning at ISU Junior World Speed Skating Cup bør endres til en B-cup uten aldersbegrensninger, slik vi har med Europa-Cup i andre idretter. Det er nettopp i de første seniorårene at løpere som ikke kvalifiserer seg til World Cup har behov for internasjonal matching, slik at de får motivasjon til å fortsette. Her deler jeg selvsagt Lars Finsens synspunkter. Håper Norge sammen med andre nasjoner kan påvirke ISU i retning av en ren B-cup.

Men en ting er i hvert fall sikkert: Ikke minst takket være arbeidet til European Speed Skating Conference er det internasjonale stevnetilbudet nå langt bedre enn på Aasmund Myhres og Willy Melkviks tid.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.