Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Grasrotopprør eller maktkamp?

Vi skriver tirsdag 9.6. og skøytetinget nærmer seg. I dagens VG slås det stort opp ”Presidentkandidat med dramatiske forslag” og her refereres det til dokumenter med opprinnelse fra Leif Harry Hansen. I det samme oppslaget kommer det frem at jeg og Aktiv Skøyteklubb skal være ambassadører for det såkalte grasrotopprøret og vil jobbe for at klubbene slutter opp om et benkeforslag på blant annet Leif Harry Hansen som president.

Dette medfører ikke riktighet. Aktiv Skøyteklubb og undertegnede deltok i en uformell samtale etter ledermøtet i juni 2008 for å påvirke kursen i skøytesatsningen fremover. Flere punkter ble skissert som vesentlige i denne sammenheng. Etter at Vibecke Sørensen overtok roret har vi sett en klar kursendring i den retning vi har etterlyst, noe vi er tilfreds med. Dette betyr ikke at man ikke trenger en saklig diskusjon for justeringer, men starten er meget tilfredsstillende. Siden høsten 2008 har Aktiv SK ikke vært engasjert i noen uoffisiell debatt for behovet har blitt dekket gjennom det forum NSF har etablert.

Vi blir ganske overrasket da vi via omveier får innsyn i de samme dokumenter som refereres i dagens VG. Der ser at vi skal være ambassadører for en total utskiftning av styre med Leif Harry Hansen som president. At slike dokumenter blir distribuert til et stort antall klubber uten at vi som ufrivillig part er informert er høyst oppsiktsvekkende. At man også som det refereres i VG tydelig omtaler noen av våre største talenter som en klan som må motarbeides blir dette totalt usmakelig. Man kritiserer et sittende regime for manglende informasjon og inkludering samt utelatelse og så er man i sin uttrykksform og handlemåte akkurat like ekskluderende som det man kritiserer andre for å være. Slike aktører nyter ingen respekt i mine øyne.

Jeg blir opprørt over måten man omtaler skøytenorges viktigste salgsvarer på, uten Bøkko, Lunde Pedersen og Stiansen hadde det vært ganske tynt og stusselig. Som leder av Aktiv Skøyteklubb og hjemmeklubben til Kjetil Stiansen tar jeg sterk avstand fra uttrykksformen. En seriøs, ambisiøs og talentfull 17-åring som Kjetil Stiansen fortjener bedre. En annen ting er hvilke konsekvenser denne kampanjen som er satt i regi av det såkalte grasrot opprøret har for mulighetene til å få gjennomført viktige grep for å bringe norsk skøytesport videre. Hva tror man sponsorene og sponsormarkedet oppfatter? Hva tror man politikere som skal beslutte viktige anleggsplaner tenker? Det vi trenger er et sterkt, velfungerende styre med en rakrygget president som har sine meningers mot. Det har vi i form av Vibecke Sørensen. Hun får min stemme og jeg håper flere besinner seg og ikke lar seg rive med i denne etter hvert meningsløse maktkampen.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.